Schodiště

Aplikace pro kreslení schématu řezu schodišťového ramene, která vykreslí řez schodišťovým ramenem jako křivku na základě zadaného počtu stupňů, šířky a výšky stupně. Tvar schodiště lze zadávat i výslednými hodnotami délky a výšky schodišťového ramene, případně vzájemnou kombinací vstupních hodnot. Ze zadaných hodnot je automaticky dopočítán sklon schodiště a Lehmanův vzorec pro ověření správnosti návrhu. Schodiště

Autor: Franz Ploetzl

Stažení: Schodiste.zip

Příkazy:

  • SCHOD … spustí aplikaci