Čáry a šrafy

Pro tvorbu stavebních výresů, je potřeba AutoCAD doplnit o stavební čáry a šrafy. Šrafy používané ve stavebníc definuje ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví – Označování stavebních hmot v řezech.

  • Definice čáry je uložena v souboru s příponou LIN a načítá se do souboru DWG.
  • Definice šrafy je v souboru s příponou PAT a je potřeba ji nahrát do vyhledávacích cest k podpůrným souborům.

Čáry inženýrských síti

SHX soubory
Definice čáry může odkazovat na soubory tvarů (SHX), které je pro správné zobrazení mít umístěny v některé z vyhledávacích cest k podpůrným souborům. (Možnosti – Soubory – Vyhledávací cesta podpůrných souborů).

Kde získat stavební čáry a šrafy?

Stavební výkresy

Studijní opora pro kreslení výkresů stavební části, zejména výkresů architektonicko-stavebního řešení. Studijní opora obsahuje grafické značky a vzorové soubory, které jsou potřebné pro zpracování studentských prací odevzdaných žáky v průběhu jejich studia.

Odkaz: cad.fce.vutbr.cz

Čáry podle ČSN 01 3411 (Luděk Špetla)

Diplomová práce od Luďka Špetly ve které se zabývá generováním map velkých měřítek v prostředí programu AutoCAD. V sekci ke stažení najdete soubory s definicemi značek a čar v souladu s ČSN 01 3411 Mapy velkých meřítek. Kreslení a značky.

Stažení: acad_cary_spetla.zip

Čáry podle ČSN 01 3411 (Ivo Klepárník)

Metrické a komplexní typy čar dle ČSN 01 3411, které upravil Ivo Klepárník. Definice čar je v souladu s ČSN EN ISO 128-2 (rozteče).

Stažení: acad_cary_kleparnik.zip