Tisk z modelu

Tisk z modelu

Tisk z modelu je poměrně rychlou záležitostí, ke které se uchyluje většina uživatelů, z hlediska projektu se však jedná o neefektivní způsob, kdy karta Modelu obsahuje kresbu i výkresové prvky jako např. rámeček výkresu a popisová pole. Ta mohou, zejména u rozsáhlejších modelů, být na překážku, proto doporučujeme tisknout z rozvržení.

Tisk z modelu – obsah karty model

Příprava

 • V modelu mám zakresleny konstrukce. Tyto jsou okótovány a popsány texty s výškou dle měřítka, ve kterém chci výkres tisknout nebo lze použít, měřítka poznámek (jedná se pokročilou funkcionalitu, viz infobox).
 • Při tisku z modelu se rámeček i popisové pole umisťuje do modelu.
 • Rámeček pro dané měřítko vytvoříte tak, že si nakreslíte obdélníkem formát A4 v M 1:1 (210×297 mm) a tento pak zvětšíte pomocí nástroje Měřítko. Faktor zvětšení bude odpovídat měřítku tisku, tzn. pro M 1:50 je hodnota zvětšení 50.
 • Nastavte si v modelu vhodné globální měřítko pro typy čar (LTSCALE) a regenerujte výkres.

Kdy začít používat měřítko poznámek?
Doporučení pro začátečníky: Měřítko poznámek je funkcionalita, kterou doporučujeme při kreslení prvních výkresů nepoužívat. Je to komplexní funkcionalita, díky níž můžete efektivně řešit velikost textů, kót, bloků a dalších objektů. Nastavení měřítka poznámek ve stavovém řádku Je vhodné nejdříve zvládnout základní principy pro psaní textu, kótování a tvorbu bloků a pochopit, jak se pracovalo s velikostí textů bez použití měřítka poznámek a teprve pak zvládnout měřítko poznámek jako takové a adaptovat jej do svých pracovních postupů.

Ten důvod je i ten, že řada výkresů, které budete dostávat jako podklady nebude mít měřítko poznámek použito a je potřeba znát i principy práce bez měřítka poznámek.

Tisk

Zobrazte si okno tisku stiskem Vykreslit v tlačítku aplikace, na kartě Výstup nebo stiskem kláves Ctrl+P.

Tisk z modelu – nastavení tisku

Postup pro nastavení a tisk z modelu

 1. Vyberte tiskárnu, plotr.
 2. Nastavte formát papíru.
 3. Vykreslovanou oblast označte v modelu oknem.
 4. Nastavte odsazení počátku
  • Pokud odpovídá velikost vybrané oblast v modelu velikosti formátu, zvolte Centrovat výkres.
  • Pokud tisknete na plotr odsazení X, Y nastavte na 0, 0 nebo výchozí hodnotu plotru, která si ji nastaví mimo netisknutelnou oblast.
 5. Nastavte měřítko.
 6. Nastavte styl vykreslování.
 7. V možnostech tisku zapněte
  • Vykreslovat tloušťku čar
  • Vykreslovat podle stylů
 8. Zvolte vhodnou orientaci výkresu.
 9. Vytiskněte výkres.

Video