Kapitola 1

Začátečník

Naučte se základy práce v CAD

Blok pro začátečníky vychází z původních textů Lukáše Dudka, které byly publikovány na webu CADtutorial. Nově byly doplněny a revidovány Pepou Remešem a řadou dalších přispěvatelů, které uvádíme pod editorialem a děkujeme jim za jejich zpětnou vazbu. Texty vznikly jako podklady a pomoc všem nováčkům, kteří se učí rýsovat stavební výkresy. Jedním z motivů byla i situace, kdy současná situace na trhu s publikacemi, nabízí dle našeho názoru publikace, které jsou kopií nápověd a obsahují často pouze poskytují výčet funkcí bez návaznosti na stavební zvyklosti a praxi. Cílem projektu není pokrýt všechny funkce, ale poskytnout těm, kteří dělají první výkres v CADu nezbytné minimum v souladu s metodikou kreslení, aby následně mohli rozvíjet sami své dovednosti v CAD nebo věděli, jak pracovat s CAD v BIM.